அடடா வின் இறுதி 10 இடுகைகள்

இனிமேல் அடடா இல் பதியப்பட்ட இறுதி 10 இடுகைகளை உங்கள் வலைப் பதிவில் இடலாம்.

உங்கள் நடத்துனர் பக்கத்தில் [Presentation ==> Sidebar Widgets] ஏற்கனவே இருக்கும் “Adadaa Recent Posts” என்னும் widget அகற்றப்பட்டு விட்டது. இதற்குப் பதிலாக இப்போது நீங்கள் RSS widget இல் http://adadaa.com/full-feed/ என்னும் முகவரியை அடியுங்கள். அடடா வலைப் பதிவர்களின் இறுதி 10 இடுகைகள் காண்பிக்கப்படும்.

அடடா வின் இந்த இறுதி இடுகைகளை வலைப் பதிவில் மட்டுமின்றி உங்கள் இடுகைகள் திரட்டி வாசிக்கும் இடங்களிலும் பார்வையிடலாம். அதே இணைய முகவரியைப் பயன்படுத்தவும்.

உ+ம்: Google Reader இல் Add subscription ஐத் தட்டி http://adadaa.com/full-feed/ என்ற முகவரியை இடவும். அடடா வில் இடப்பட்ட இறுதி இடுகைகளை நீங்கள் காணலாம்.

Tags:

About the Author