அடடா அறிவிப்பு, உதவி

அடடா விற்கான சோதனைத் தளத்தை உருவாக்கியாகிவிட்டது. இனி பல புதிய செயற்பாடுகளை உங்கள் வலைப் பதிவில் பார்க்ககூடியதாக இருக்கும்.

முதல் கட்டமாக, அடடா வில் புதிதாக வெளியிடப்படும் அறிவிப்புகள் அனைத்தும் உங்கள் “Dashboard” பகுதியில் “Adadaa aRivippu” என்னும் தலைப்பின் கீழ் தோன்றும்.

அதே போல், அடடா வலைப் பதிவு தொடர்பான தொழில்நுட்ப மேம்படுத்தல்கள், விளக்கக் கட்டுரைகள், உதவி இடுகைகள் என்பன போன்ற விபரங்கள் “Adadaa uthavi” என்னும் தலைப்பின் கீழ் தோன்றும். நீங்களும் ஏதாவது அடடா வலைப் பதிவு/ WordPress சம்பந்தமான விபரக் கோவை எதாவது எழுதிப் பிரசுரித்தீர்களானால், அடடா விற்கு அறியத்தரவும். உங்கள் இடுகைக்கான தொடுப்பு அடடா உதவி இல் சேர்க்கப்படும்.

Tags:

About the Author